Zorg in de buurt - Boodschap
Van harte welkom op onze site!
 
Investeerders en donateurs gevraagd!
 
De Moederstichting Eerstelijnsklinieken heeft geen enkel winstoogmerk en had de ANBI- status (Algemeen Nut Beogende Instelling)  van november 2011 tot 2015.
Haar werkdoel blijft het bevorderen van de oprichting van enkele dochterstichtingen die kleinschalige eerstelijnsklinieken, in eerste instantie in de provincie Noord-Brabant, exploiteren en beheren.
Het bestuur heeft op 7 februari 2016  19.30 uur besloten om de Belastingdienst te verzoeken  de ANBI-status te beeindigen vanwege de zeer geringe donaties!
De Belastingdienst heeft heden ingestemd met de beeindiging
 
Een eerstelijnskliniek is ook een "kleinschalig zorghotel" waar maximaal 25 huisartsclienten voor een korte tijd kunnen verblijven ter observatie.Bij huisartsclienten denken wij aan chronisch zieken,hulpbehoevende ouderen en gehandicapten.Zij zullen worden begeleid door hun eigen huisarts en thuiszorgorganisatie.
 
Eerstelijnsklinieken:
 • waar uitsluitend huisartsclienten verblijven bestaan nog niet in Nederland;
 • voorkomen een onnodige opname in een verpleeghuis of ziekenhuis;
 • bevorderen dat huisartsclienten zo snel als mogelijk het verpleeghuis en/of ziekenhuis kunnen verlaten met behoud van professionele zorg;
 • zullen worden opgericht bij U in de buurt zodat U als zorgvrager zolang als mogelijk thuis kunt blijven wonen met professionele zorg en mantelzorg;
 • bevorderen dat familieleden en/of mantelzorgers ook op vakantie kunnen gaan of even rust kunnen nemen;
 • zijn ook kleinschalige zorghotels d.w.z. dat de huisartsclient ook hotelgast is;
 • dienen nauw samen te werken met Uw huisarts, Uw thuiszorgorganisatie,Uw fysiotherapeut,Uw huisartsenlaboratorium,Uw apotheek en andere professionele medewerkers en instanties;
 • zijn eenvoudig, comfortabel en clientvriendelijk;
 • vragen aan hun cliënten of zij aanvullend verzekerd zijn en/of een PGB- budget hebben;
 • bevorderen een besparing op de algehele zorgkosten van minstens 1 miljoen euro per jaar voor circa 100 deeltijd-cliënten met behoud van de kwaliteit van zorg;
 • bevorderen dat de zorg betaalbaar,toegankelijk,bereikbaar en kwalitatief goed blijft in de komende jaren voor chronisch zieken,gehandicapten en hulpbehoevende ouderen;
 • kunnen gevestigd worden,na aanpassing, in leegstaande en geschikte kantoorpanden;
 • kunnen gevestigd worden in leegstaande etages van zorginstellingen;
 • kunnen ook gevestigd worden in bestaande hotels;
 
Wij streven naar een startkapitaal van 1.000.000 euro.
Het bankrekeningnummer van de moederstichting : IBAN NL90ABNA 0 4 8 5 0 3 9 0 0 1 .
Welke investeerders  en donateurs hebben belangstelling voor ons project?
Uw financiele bijdragen zijn nodig voor chronisch zieken,gehandicapten en hulpbehoevende ouderen.
Bij voorbaat hartelijk dank.
 
mobiel  0617083505
Fred van de Laar,voorzitter
emeritus leraar verpleegkunde/ biologie
 
p.s. elke vorm van acquisitie n.a.v. deze site wordt niet gewaardeerd.
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint