Zorg in de buurt - Boodschap
Inlichtingen over de moederstichting:
 • De stichting is opgericht op 17 november 2011 bij notariële akte;
 • De stichting is opgenomen in het register van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder het nummer 53973755;
 • De stichting had de ANBI-status van 2011 tot 2015;
 • De bestuursleden ontvangen geen enkele beloning voor hun werkzaamheden;
 • Het secretariaat is gevestigd te Eindhoven,alle post via e-mail eerstelijnsklinieken@hotmail.nl of fax 073- 6111220 s.v.p.;
 • Het mobiele telefoonnummer is 06-22107350 (new)
 
Aanleiding voor de oprichting;
 • De forse bezuinigingen in de zorg;
 • De betaalbaarheid, de toegankelijkheid, de bereikbaarheid en de kwaliteit van de zorg;
 • De forse herziening van de AWBZ in WLZ en de overige veranderingen in het zorgstelsel;
 • De scheiding tussen wonen en zorg;
 • De problematiek van de zorgpremie- wanbetalers;
 • De introductie en verhoging van het eigen risico voor zorgvragers;
 • De forse vergrijzing van de bevolking.
Activiteiten van de moederstichting:
 • Draagvlakontwikkeling door het benaderen van o.a. overheden,zorgverzekeraars,  clientenorganisaties,banken en investeerders;
 • Donaties en andere financieringsvormen verwerven;
 • Spreekbeurten organiseren;
 • Interviews geven;
p.s. elke vorm van acquisitie n.a.v. deze site wordt niet gewaardeerd
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint