Zorg in de buurt - Boodschap
Moederstichting Eerstelijnsklinieken               
Financiele verantwoording 2014
euro's
banksaldi 1-1                    60,98
 
baten:
donaties       930
                                         990.98
 
lasten:
kantoorkosten - 752,86
bestuurskosten -  10,00
bankkosten     - 179,07
                                       - 941,00
banksaldi 31-12                49,05
 
Staat van baten en lasten  2014
In euro's
Baten
Donaties                            930
 
Lasten
Kantoor                             752,86
Bestuur                               10,00
                                         -------
                                           762,86
Exploitatieresultaat          167,14
Financiele baten/lasten  - 179,07
 
Resultaat                         -   11,93
Deze  cijfers zijn gebaseerd op alle gegevens van onze
ABNAMRO-bank en AA-consulent.
Toelichting: het resultaat t.o.v.2013 is enigszins posi-
tief te noemen.De bestuurskosten hebben de individuele
bestuursleden voor eigen rekening genomen.De kantoor-
kosten zijn zeer fors gestegen.De donaties zijn matig
toegenomen in verhouding tot de kosten.Volgend
jaar zal het bestuur helaas de ANBI-status moeten
evalueren.Het bestuur gaat desondanks onverminderd
door met het zoeken naar mogelijke investeerders.
 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint